Prowadzenie spraw karnych – Wrocław

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Świadczymy pomoc w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka Marka Kuca to kancelaria, która specjalizuje się w sprawach karnych. Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowej specyfiki spraw karnych oraz ich znaczenia dla Klientów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji związanej z toczącym się postępowaniem. Kiedy Klient zwraca się do nas z prośbą o pomoc w sprawie, natychmiast podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić mu możliwie najlepszą obronę.

W czym się specjalizujemy?

Nasza praktyka koncentruje się na pomocy klientom na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego), sądowego oraz wykonawczego (po uprawomocnieniu się wyroku). Reprezentujemy także klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnoskarbowych.

Zapewniamy kompleksową reprezentację naszych Klientów na etapie sądowym. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i skutecznie bronimy interesów Klientów przed sądem. Dokładnie analizujemy dowody, przygotowujemy silne argumenty i reprezentujemy Państwa w toku rozpraw sądowych oraz sporządzamy środki odwoławcze od zapadłych rozstrzygnięć.

Po zapadnięciu prawomocnego wyroku, również oferujemy naszą pomoc. Pomagamy klientom w postępowaniu kasacyjnym i dotyczącym wznowienia postępowania. Wspieramy także naszych klientów w sprawach dotyczących wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, jak i innych sprawach karnych wykonawczych (np. w przedmiocie złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary lub przerwę w wykonywaniu kary).

Jaką rolę pełni adwokat w sprawach karnych?

Rola adwokata w sprawach karnych jest niezwykle istotna. Nasz zespół posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej Klienta oraz uczciwego procesu.

Adwokat pełni rolę obrońcy swojego klienta lub pełnomocnika pokrzywdzonego w toku procesu karnego. Analizuje materiały dowodowe zgromadzone przez prokuraturę, przygotowuje strategię obrony oraz reprezentuje Klienta przed sądem. Adwokat jest również odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych czynności procesowych zmierzających do realizacji procesowego interesu klienta.

Angażujemy się w każdą sprawę karną z pełnym oddaniem i profesjonalizmem. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obronie Klientów w różnych sprawach karnych. Dążymy do zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

adwokat w sprawach karnych
Scroll to Top